නම: lp*** | වයස: 33
ගැටළුව

docter mama pregnant kenek.sathi 34 k wenwa.mata sema hedila adika kessak ati wela tiynwa.kessa samaga sema wamanya wenawa.me thatwaya babata hoda nedda ? behet gatta docter kenekgen ewa bima babata balapanwda ?

පිළිතුර


මේ කාලයේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගය සමග නියුමෝනියාව වැනි සංකූලතා ඇතිවිය හැකි නිසා ඉක්මණින් වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)