නම: Ne*** | වයස: 19
ගැටළුව

Mage osap vima akkramawath.man mage sahakaru samaga sathiyakta dewathawak wage lingikawa ek wenwa.api upath palana kramayak vidiyta pavichchi kranne postinor one..mata den masayai dawas 22k period parakkui.samahara masawaladi maseta deparak period wenwa.urine test dekak kara.dekama negative.2019.06.21 test ekak kra ekath negative.mt period wenne neththe postinor one nisada kiylath hithenwa.arakshitha upath palana tablet ekak sadahan krnna.?

පිළිතුර


https://www.vog.lk/540-emergency-contraception.php

ඉහත ලිපියේ හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම ගැන වැඩි විස්තර දැක්වෙනව. ඒවා දිගින් දිගට භාවිතය සුදුසු නැහැ. වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී සුදුසු උපත් පාලන පෙති වර්ගයක් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)