නම: am*** | වයස: 23
ගැටළුව

doctor man badala aurudu 3 k .aurudu 2 babala haduwe na upath palana nawattala masa 4 babek labenna hitiya baba wadila madi kiyala sati 11 nati una.dan masa 7 k wenawa nati wela mata period haduna masa dekai.ita passe masa 5 me wenakan hadune na .baba nati wenna kalin period piliwalata haduna.bada wosh karapu nisada doctor period tama parakku.meya samanya weida.dimba moranne nattam eyath meyata hetuwakda doctor.

පිළිතුර


මෙයට හේතු සොයා බලා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)