නම: na*** | වයස: 27
ගැටළුව

sir man bandala masa 5k wenawa ath thama babala na. mahattay may akathuwenna saru kalala hariyata balala. a wagema mage osap dinaya piliwelawata na. badinna kalin piliwelata thibba . dan ahama nathi nisada mata babek hadenna natta ? mekata pilithurak laba denna

පිළිතුර


ඔසප් වීම අපිළිවෙල නම් සරුකාලය නිවැරදිව ගණනය කර ගන්න අපහසුයි. ඔබේ ඩිම්බ කෝෂ වලින් ඩිම්බ මේරීම සහ පිටවීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවේදැයි වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගැනීම සුදුසුයි.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)