නම: Sh*** | වයස: 25
ගැටළුව

Mama sathi 11 ka gabiniyak. Mage garbashaye le gediyak daru kalalayath samaga pawathina bawa doctor Mata kiuwa.Mata danaganna oni me hethuwen mage daruwata haniyak thibenawada Mata nirogi daruwek bihi karanna hakiya thibenawada Kiyala

පිළිතුර


මේ ගැන ස්කෑන් පරීක්ෂාවකින් තොරව නිවැරදි පිළිතුරක් ලබාදීම අපහසුයි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී වැඩි විස්තර දැන ගන්න.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)