නම: La*** | වයස: 25
ගැටළුව

Doctor mn 2017 wasaredi siseriyan sethkamakin duwek lebuna duwata den aurudu2 1/2k mata aye babek hadanna beluwath den masa ganak giyath hari giye ne mn kawadawath upath palana karama bavitha kaleth ne mn mekata mokada karanna puluwan doctor

පිළිතුර


ගැබ් ගැනීම ප්‍රමාද වෙන්න කිසියම් හේතුවක් ඇතිදැයි පරීක්ෂා කර බැලීම සුදුසුයි. වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න.


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)