නම: ni*** | වයස: 31
ගැටළුව

mage urine test ekakin pregnant kiya danagatta . 2 months wage mata bleeding una passe scan karanakota kiwa water bag eka witarai babek na kiyala doctor mehema wenna hetuwa mokakda

පිළිතුර


මුල්ම කාලයේ සිදුවෙන ගබ්සාවක් නිසා මෙසේ වෙන්නෙ. ඒ ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව.

https://www.vog.lk/1030-causes-abortion.php


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)