නම: Sa*** | වයස: 31
ගැටළුව

docter mage garbashayk pihita ne.eweni deyak wenna puluwanda?mata wenath kenekuge garbashaye daruwek sada genimata kopamana mudalak weya wenawada.eya oba thuma hamu wee karagatha hekida.ikmn pilithurak balaporoththu wemi.budusaranai docter

පිළිතුර


පුළුවන්. මෙය ලැපරොස්කොපි පරීක්ෂාවක් මගින් තහවුරු කර ගන්න පුළුවන්. IVF සිදු කරන ආයතනයකට ගොස් උපදෙස් ලබා ගන්න 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)