නම: Sh*** | වයස: 23
ගැටළුව

මම මගේ පෙම්වතා සමග පලමු වරට ලිංගිකව එක් විය. මා එය සිදුකලේ මාගේ ඔසප් දිනයන්හි 5 වන දිනය. පලමු අවස්ථාවේ ඔහු කොන්ඩමයක් භාවිතා කලේ නැත. වැඩි කාලයක් රැදී සිටියේ ද නැත. පූර්ව ශුකාණු මගින් ගැබි ගන්නා බව පැවසේ.මා ඔහු සමග ලිංගිකව එක් වීමෙන් පසු සතියේ නැවත ඔසප් විය.පවතින ගැටළුව වන්නේ ඔහුගේ පූර්ව ශුකාණු හේතුවෙන් මා ගැබ් ගනීද යන්නයි.

පිළිතුර


සංසර්ගයෙන් පසු ඔබට සාමාන්‍ය පරිදි ඔසප් වීම සිදුවුනි නම් ඊට හේතුව ගැබ් ගෙන නොතිබීමයි. තවදුරටත් සැකයක් ඇති නම් මුත්‍රා පරීක්ෂා කර බලන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)