නම: Ni*** | වයස: 28
ගැටළුව

docter man mery karala dan 6 years wage wenawa mata babek hambenna hitiya eyage heart 1a hedila ne kiyala masa 3nen ain kala dan 2 years wage wenawa. Thama babek ne. Vog chennel kalama kewa mage dimba moranne kiyala ekata beth dunna saru kaledi ekeathu unata thama pilisida genimak une ne.

පිළිතුර


මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සහ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙනව. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)