නම: Di*** | වයස: 21
ගැටළුව

Doctor, mata den baba hambela masa 6 hamarak withra wenwa.man babata masa 2n dipo provera beheth widagththa.eka expire une january 3 wenida.eth sir thama mata menses hedune nene.man gedaradima pregncy test ekk krala beluwa.ekath negetive.mata doctor menses hedenna man mokkda kranna ona.

පිළිතුර


මෙම ඖෂධය නිසා සාමාන්‍ය ඔසප්වීම තරමක් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. එය සාමාන්‍ය තත්වයක්. නමුත් ඔබ නැවත ගැබ් ගැනීමට අපේක්ෂා නොකරයි නම් සුදුසු උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)