නම: da*** | වයස: 24
ගැටළුව

sir,lingika ek vimakadi mage yoni margaya itama viyali swabavayk pawati.e karyaye yedima itama apahasui.mekata kumak kala yutuda?

පිළිතුර


බොහෝවිට මෙයට හේතුව වන්නේ ලිංගික සංසර්ගයට පෙර උත්තේජනය ප්‍රමානවත් නොවීම. ඒ ගැන ඔබේ සහකරු සමග කතා කරන්න. වෙලඳ පොලේ ලබා ගත හැකි KY gel වැනි ලිහිසි කාරක ජෙල් එකක් භාවිතා කිරීමෙන් වියලි ස්වභාවය අඩුකර ගත හැකියි. දිගින් දිගටම අපහසුතාවය පවතී නම් නාරිවේද වෛද්‍ය වරයෙක් හමුවන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)