නම: Da*** | වයස: 35
ගැටළුව

Dr mata duwala 2 innawa dewani duwata masa 11 dr mama gidak asawen inne puthekuta itin dr ehema timetable ekak tiyenawa dr puthek hadaganne kohomada kiyanna dr thank u

පිළිතුර


ලිංගික සංසර්ගයේදී යෝනි මාර්ගය තුලින් ශුක්‍රාණු මිලියන ගණනක් එකවර ඇතුළුවෙනව. ඉන් 50%ක තිබෙන්නෙ X (ගැහැණු) වර්ණදේහ. අනිත් 50% තිබෙන්නෙ Y (පිරිමි) වර්ණ දේහ. මේ අතරින් එකක් අහඹු ලෙස ඩිම්බයක් සමග එක් වෙන්නෙ. මෙලෙස ශුක්‍රාණු මිලියන ගණනකින් ඩිම්බය සමග එක්වන ශුක්‍රාණුව තුල පිරිමි හෝ ගැහැණු වර්ණ දේහයක් තිබීමට ඇති සම්භාවිතාව 50%ක්. එය ඔසප් චක්‍රයේ දිනය හෝ වෙනත් බාහිර සාධක මත වෙනස් කරන්න බැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)