නම: Er*** | වයස: 35
ගැටළුව

Doctor. මම මේ මාසේ 2 දා iui එකක් කළා. මට mensus වෙන්න තිබ්බේ 17. නමුත් එදිනට එය සිදු වූයේ නැත. 19 හවස සිට dark brown colour කුඩා කැබලි වගේ සැරෙන් සැරේට පිට වීමක් සිදු වෙනවා. Bleed වෙන්නේ නෑ. අද වන විට දවස් 5k තිස්සේ එහෙම වෙනවා. දැනෙන්නේ නෑ ඒක. Wash room ගියාම දකින්නට ලැබෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ ඇයි doctor,?බොහොම ස්තුතියි.

පිළිතුර


ඔබ ලබා ගන්නා සමහර ඖෂධ නිසා ඔසප් වීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැවත ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)