නම: Ra*** | වයස: 33
ගැටළුව

Dr mage me thunwana pregnency epa.deweni babata 2yrs.mage deweni babata gen gelata mehumak demma.1st baby 7mnths hambuna nisa.meseret vog kiwa mehima danawa kiyala.mata hemaserema mul kale kahata wage bleed wenawa.giya sere behet 4k widda.me sere vog e gena kiwata passe hormone tablet watta 2k gonna dunna.mata dena ganna ona dr behet widina 1e bonna dena 1i Athara wenasak thiyeda.nettam dekama ekakata wenne kiyala.matame seret brown patata bleeding thiyana nisa ehuwe dr

පිළිතුර


මේ සියළුම ඖෂධ වල තිබෙන්නෙ ප්‍රො‌ජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය. ඒ නිසා නික්ෂේපන ඖෂධය දැනට භාවිතා කරන්නෙ නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)