නම: Ra*** | වයස: 37
ගැටළුව

වෛද්‍යතුමනි , මගෙ බිරිදගෙ දකුණු පැත්තෙ ඩිම්බ කෝෂයෙ 6.5 ~ 5 ගෙඩියක් තිබුණ. oparation කිරීමට දින දී තිබුනද පසුව scan කර බලන විට එය 2 ~ 3.2 ට අඩු වී තිබුන නිසා මාස 3 න් නැවත scan කර බලන ලෙස දැනුම් දුන්නා. අප දෙදෙනා ඒ වන තෙක් දරුවෙක් අපේක්ෂාවෙන් ලිංගිකව එක්වීම සුදුසුද?

පිළිතුර


ඩිම්බ කෝෂ වල ඇතිවන ගෙඩි බොහෝවිට කිසිම ප්‍රතිකාරයක් නොමැතිව ඉබේම හැකිලී යනව. මේ තත්වය තිබියදී දරු පිළිසිඳ ගැනීම ගැටළුවක් නොවෙයි. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)