නම: de*** | වයස: 22
ගැටළුව

වෛද්‍ය තුමනි මම ඉතා බියකින් පසුවෙමි.මා ලබන වසරේ විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි.මා හට දැන් මාස හතරක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඔසප් වීම සිදු වුණේ නැහැ..මා විවාව වීමට සිටිනපුද්ගලයා සමග මා ලිංගිකව සිටිම නිසා මාස දෙක තුනක් මා වාසින් postinor 2 උපත් පාලන පෙති භාවිතා කළෙමි..ගැබ් ගැනීමක්ද සිදු වී නැහැ..මා වෛද්‍ය ප්‍තිකාර ගත යුතුද? මෙයට හේතුව කුමක්ද? ම

පිළිතුර


මෙවැනි හෝමෝන ඖෂධ නිසා සමහරවිට ඔසප්වීම ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඊට ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)