නම: Ma*** | වයස: 23
ගැටළුව

Doctor mn clitoris eka touch karala sawayan windanaye yedenawa. Me nisa mage kanyapatalayata hanyak sidu weida. Mn thama viwaha wela ne .. mehema swayan windanaye yedunoth athi wana athuru prathipala monada.

පිළිතුර


කන්‍යා පටලය පිහිටා තිබෙන්නෙ යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු වන ස්ථානයේ. ඒ හරහා යමක් යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කලහොත් තමයි කන්‍යා පටලයට හානියක් වෙන්න හැකියාව තිබෙන්නෙ. කන්‍යා භාවය පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ලිපියෙන් කියවන්න පුළුවන්. 

https://www.vog.lk/182-hymen-virginity.php


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)