නම: N.*** | වයස: 26
ගැටළුව

Doctor mats dan puthala dennek innawa.duwek hadanna kemathi.dan puthalata wayasa. 4,2.i.ilagata duwek weida doctor

පිළිතුර


පිළිසිඳ ගන්නා කලලයක් ගැහැණු හෝ පිරිමි වීමට 50%ක සම්භාවිතාවක් තිබෙන්නෙ. එය තීරණය වෙන්නෙ ශුක්‍රාණු වල වර්ණ දේහ සංයුතිය අනුවයි. මේ ගැන විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව. 

https://www.vog.lk/762-baby-gender.php


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)