නම: ma*** | වයස: 30
ගැටළුව

mata babekta asay.namuth lingikawa ekathu weemata kamaththak feelings naha.mama thawa niyama akarayata lingikawa ekathu weemak.wela naha.mama doctor lagata giyahama mawa manasika doctor kenek lagata damma.eya kiyana de kala e harigiyeth naha doctor .mata me prashnaya nisa babek hadaganna bari weida.

පිළිතුර


මේ තත්වය මනෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මගින් සුවකර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගැබ් ගැනීමට බාධාවක් නැහැ. අවශ්‍ය නම් iui වැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් මගින් වුවත් ඔබට ගැබ් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනව. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)