නම: චත***� | වයස: 29
ගැටළුව

Dr.මට pcos කියන තත්වය තියෙනවා.මට ඔසප් වීම නවතින්නේ නැහැ.primolut ගන්නවා.එවිට නවතිනවා.තවම බබාලත් නැහැ.histroscopy test එකක් කලා.ඒත් සාර්ථක නැහැ.please dr.මට මොකක් හරි විසදුම ක් දෙන්න

පිළිතුර


ඔබට ඩිම්බ මේරීම උත්තේජනය කරන ඖෂධ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය විය හැකියි. වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)