නම: C *** | වයස: 34
ගැටළුව

Doctor,mn marry karala 4yrs.babala nati nisa laparoscopy kala.eken dr kiwe mata endometriosis kiyala.3 mnth injection gatta.et balala nati nisa treatment kala.IUI eka parak kala.et babek na.endometriosis nisada babek natte?period 28n wenawa.

පිළිතුර


ඔව්. එන්ඩොමෙට්‍රියෝසිස් රෝගය නිසා දරු පිළිසිඳ ගැනීම ප්‍රමාද වෙන්න හැකියාව තිබෙනව. ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සහ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වෙනව. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)