නම: Hi*** | වයස: 18
ගැටළුව

Dr..mage period hadena kala simawa wenas wenawa.kramawath ne...period hadunu pasu dumburu pahayen rudhiraya pita wanawa.meyata hethuwa kumakda.period kramawath nowima wenath rogayaka lakshanayakda..

පිළිතුර


ඔසප් වීම අක්‍රමවත් වෙන්න විවිධ හේතු බලපානව. ඒ ගැන පහත ලිපියෙන් කියවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ දැනට දරුඵල අපේක්ෂා කරන්නෙ නැති නම් ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් කිරීමට ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. 

ඔසප් වීම අක්‍රමවත් වෙන්න හේතු


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)