නම: vi*** | වයස: 24
ගැටළුව

mama aviwahake awurudu 18 edan mage yoni pradeshaye roma sathi 2 kata sarayak rezer 1 kin ewath karanawa aka hodaeda? yoniya awata kalu wenne ai ?

පිළිතුර


රෝම ඉවත් කරන විට සම ඊට සරිලන පරිදි සැකසෙනව. එම නිසා ඉන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඝර්ම කලාපීය රටවල බොහෝ දෙනාගේ සමේ මෙලනින් නම් වර්ණකය නිසා කළු පැහැයක් ඇතිවෙනවා. මෙය සාමාන්‍ය දෙයක්. 

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)