නම : Kamani T ....
වයස : 45

ගැටලුව :
Mama gabgela pilikawakata radiotherapy gathta. eta passe awurudu 4k periods hadune ne. me gana upadesak denna


පිළිතුර :
බොහෝ දුරට ආර්ථවහරනයට පත්වෙලා. ඒ කියන්නෙ ඔබේ ඩිම්බ කෝෂ අක්‍රිය වෙලා. මේ තත්වය ස්ථිරවම දැන ගැනීමට වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගන්න.

Answered By

Dr. Chaminda Mathota VOG FHB Colombo

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට

MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)