නම: Ka*** | වයස: 45
ගැටළුව

Mama gabgela pilikawakata radiotherapy gathta. eta passe awurudu 4k periods hadune ne. me gana upadesak denna

පිළිතුර


බොහෝ දුරට ආර්ථවහරනයට පත්වෙලා. ඒ කියන්නෙ ඔබේ ඩිම්බ කෝෂ අක්‍රිය වෙලා. මේ තත්වය ස්ථිරවම දැන ගැනීමට වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)