Calculate your fertile period (සරු කාලය දැනගන්න)


දරු පිළිසිඳ ගැනීමකට සුදුසුම සරු කාලය


ඔබේ ඔසප් චක්‍රයේ දින ගණන සහ අවසන් වරට ඔසප් වූ දිනය පහත වගුවේ ඇතුලත් කර සරු කාලය ගණනය කර ගන්න පුළුවන්. මෙලෙස සරු කාලය ගණනය කිරීමට නම් ඔබේ ඔසප් චක්‍රය පිළිවෙලට සිදුවිය යුතුය