නම: Pi*** | වයස: 27
ගැටළුව

Doctor mama danata last yr June idan dimba moranna behethui injection course ekath kala.eken passe mata mensus wenne dawas 1/2 wage. Eta pera hariyatama dawas 3k thibba.dan Poddai bleed wenne. Thama babalath na. Meya gatalu sahagatha thathwayakda doctor? ??biya wiya uthu karunakda

පිළිතුර


මෙය සාමාන්‍ය තත්වයක්. නමුත් දිගටම ප්‍රතිකාර අසාර්තක නම් ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී වැඩිදුර පරීක්ෂණ වලට යොමු වීම සුදුසුයි


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)