නම : c.ariyat ....
වයස : 26

ගැටලුව :
මට අවු 26.මගේ ඔසප් වීම ක්‍රමවත් නෑ ඩොක්ටර්.සති දෙකෙන් දෙකට වෙනවා.බ්ලීඩ් වෙන ප්‍රමානයත් වැඩියි.එහෙම වෙන්නෙ ඇයි ඩොක්ටර්.........


පිළිතුර :

ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් වෙන විට අසාමාන්‍ය රුධිර වහනයක් ඇති විය හැකියි. වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගන්න. මේ තත්වය පාලනය වෙන තෙක් ටික කාලයක් හෝමෝන ඖෂධ ලබා ගැනීම සුදුසුයි. 

Answered By

Dr. Chaminda Mathota VOG FHB Colombo

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට

MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)