නම: Ch*** | වයස: 36
ගැටළුව

dr.mm vivaha wela aw 7k wenawa palaweni awruddema prathikara sadaha giya.mahaththayage sperm 10%nisa prathikara kara 15% increase una ath madi nisa darakayekuge sperm aran matath pregnancy 5000 homon dila saru dawasedi iui karanna heduwath mage dimma pita wela nethilu mehema 3 time try kra masa 3k but a vidihamai dr.please tell me mokada me ivf වියදමth wedi neda asaranai api,

පිළිතුර


ඩිම්බ මේරීම සඳහා වෙනත් නික්ෂේපන ඖෂධ වර්ග භාවිතා කර ඔබට සාර්තක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)