නම: In*** | වයස: 24
ගැටළුව

Dr man pregnant Dan sathi 22,mage kalin baba sathi 38 nethi una.mata Mula idan suda yanawa.meka be abata prashnayak weida.

පිළිතුර


නැහැ. මෙය සාමාන්‍ය තත්වයක්. මේ ගැන වැඩි විස්තර පහත ලිපියේ දැක්වෙනව. 

ගර්භණී මවකට සුදයාම අසාමාන්‍ය තත්වයක්ද?


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)