නම: Ha*** | වයස: 28
ගැටළුව

Doctor ,awruddae masa 8ka babek innawa mata.newatha geb geneemak sidu wela sathi 7n miscarriage una.newatha geb geneemta eya badawak viya hekida .newatha uthsaha kirimata sudusu kalawakawanuwa kumakda?sthuthie

පිළිතුර


ගබ්සාවකින් පසු නැවත ගැබ් ගැනීමට උපදෙස් මෙම ලිපියේ අඩංගු වෙනව.

https://www.vog.lk/892-after-abortion.php


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)