නම: මා*** | වයස: 34
ගැටළුව

ඩොක්ටර් මට ඩිම්බ මෝරන්නෙ නෑ කියලා fostine 75 injection එක දුන්නා තුන් පාරක්.ඒ මදි කියලා තව විදින්න ඕනෙ කිව්වා දෙපාරක්.මේක කොච්චර දුරට සාර්ථක ද ඩොක්ටර්

පිළිතුර


ඖෂධ ක්‍රියාා කරන ආකාර එක් එක් කාන්තාවට සහ ඔසප් චක්‍රය අනුව වෙනස් වෙනව. ඔබට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍ය වරයා හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)