නම: s.*** | වයස: 29
ගැටළුව

Mama levo_thyroxine (T4/cox/Thyronorm)75ug gannawa maasa 9 k thisse. Mama babek heduvoth aka babage molaye vedimata balapanawada. Babek hadanna puluwanda. Akata monada karanna ona.thanks

පිළිතුර


තයිරොයිඩ් හෝමෝන මට්ටම අඩු නිසයි ඔබට එම ඖෂධය නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ. මෙය දිගටම පාවිච්චි කල යුතුයි. තයිරොයිඩ් හෝමෝන මට්ටම වරින් වර පරීක්ෂා කරවාගෙන ඊට අනුකූලව ඖෂධ මාත්‍රාව වෙනස් කිරීම අවශ්‍යයි. එමගින් දරු පිළිසිඳ ගැනීමකට බාධාවක් ඇති වන්නේ නැහැ. ගර්භණී කාලයේදීත් දිගටම ඖෂධ භාවිතය අනිවාර්යයෙන් කල යුතුයි. එවිට දරුවාගේ මොලේ වර්ධනයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)