නම: sh*** | වයස: 32
ගැටළුව

Dr. Api viwaha vela masa 2e. Husband akka akathu wena velawata shisnaya athul karaddi mata sathutak leben ne. a ai ? husband ta pitawena sukkanu negittama eliyata anawa meka rogayak da? api samahara dawas walata guda margayen akathu wenawa. aka hoda nedda?

පිළිතුර


මෙය රෝගී තත්වයක් නොවෙයි. ශුක්‍ර තරලයෙන් කොටසක් යෝනි මාර්ගයෙන් පිටතට පැමිනීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ලිංගික එක්වීමකදී සතුටට පත්වීම ශාරීරික මෙන්ම මානසිකවත් ඔබ එයට සූදානම්ව සිටය යුතුයි. මෙයට ඔබ දෙදෙනා අතර ඇති අවබෝධය බලපානව. ගුද මාර්ග සංසර්ගයට ඔබ දෙදෙනාම කැමති නම් එය ගැටළුවක් නැහැ.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)